WBSO Pre-Audit

RVO voert gedurende het gehele jaar controlebezoeken voor de WBSO uit. RVO.nl noemt deze bezoeken ook wel bedrijfsbezoeken. Tijdens deze controles wordt gekeken of er aan alle wettelijke vereisten is voldaan. RVO.nl mag 5 jaren teruggaan bij een controle en kan onder bepaalde voorwaarden corrigeren en boetes opleggen.

Krijgt u controle? Wij ondersteunen u in de voorbereiding op een controle in de vorm van een pre-controle en/ of door onze aanwezigheid bij een bedrijfsbezoek met een zogenaamde pre-audit. Wij lichten uw projectdocumentatie en urenadministratie door en brengen onvolkomenheden snel aan het licht. Wij adviseren u over de aandachts- en verbeterpunten zodat u met vertrouwen een controle tegemoet kan zien.

Waarom een Pre-Audit?

Neem contact op