WBSO aanvraag

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research and Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O.

Wie kan WBSO-subsidie aanvragen?

Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

Waarvoor kan WBSO worden aangevraagd?

Onder de WBSO vallen verschillende type projecten:

  • ontwikkeling van (onderdelen van) producten
  • ontwikkeling van processen
  • ontwikkeling van programmatuur

Het belangrijkste beoordelingscriterium voor ontwikkelingswerk is of hetgeen u gaat ontwikkelen technisch nieuw voor u is. Niet iedere ontwikkeling is S&O. Alleen voor S&O kunt u WBSO-subsidie aanvragen en ontvangen.

WBSO-subsidie, wat levert het op?

De WBSO-subsidie wordt gezien als de meest interessante subsidieregeling voor bedrijven. De WBSO-subsidie is een fiscale stimuleringsregeling en vergoedt een deel van de loonkosten van innovatieve activiteiten. In 2022 bedraagt de subsidie 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 16% over het meerdere. Voor jonge ondernemingen (minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig) geldt zelfs een startersbonus. Voor deze jonge ondernemingen bedraagt de subsidie 40% over de eerste € 350.000 en 16% over het meerdere. Voor IB-ondernemers geldt een ander WBSO-regime.

Meer weten over WBSO aanvraag?

WBSO aanvraag stappenplan

Meer weten?

Wij komen graag een keer vrijblijvend kennis maken om met u de mogelijkheden te bespreken.

Bel 085 0160 259 Neem contact op