Innovatiebox

De Innovatiebox is een winstbelastingvoordeel voor innovatieve ondernemers. Het deel van uw winst voortkomend uit uw R&D-werkzaamheden kan in een aparte tariefbox worden ondergebracht. Over deze winsten geldt dan een belastingtarief van 9% in plaats van 25% of 20% vennootschapsbelasting. Er kan een afspraak met de Belastingdienst worden gemaakt over het bepalen van de winst die in de Innovatiebox valt.

Voor wie is de innovatiebox?

Voor ondernemers die opbrengsten genereren die voortkomen uit zelf ontwikkelde producten, diensten en processen waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.  De Innovatiebox is er voor innovatieve ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

Wat levert de innovatiebox u op?

Er zijn twee verschillende manieren om gebruik te maken van de Innovatiebox, dit levert verschillende voordelen op:

  1. Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst
    Naar mate het belang van R&D aantoonbaar groter is voor uw onderneming zal er ook een groter deel van de winst tegen het Innovatiebox-tarief kunnen worden belast. Hierdoor is er voor elke onderneming een ander voordeel.

    Een rekenvoorbeeld:
    Uw nettowinst is €400.000 en uw Innovatiebox is vastgesteld op 40%. U mag hierdoor €160.000 tegen het lagere percentage van 9% vennootschapsbelasting belasten. Uw maximale voordeel in dit voorbeeld is €25.600 per kalenderjaar.

  2. Forfaitaire regeling
    Het forfait is 25% van uw nettowinst. Het maximale bedrag waarop u de Innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is €25.000. Uw maximale voordeel is €4.000 per kalenderjaar.
Neem contact op